Επικαιρότητα

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΕΠΙ ΘΗΤΕΙΑ ΣΤΗΝ Κ.Δ.Ε. ΜΥΚΗΣ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ∆ιευθυντή επί θητεία στην Κοινωφελή Δημοτική ΕπιχείρησηΑνάπτυξης Μύκης Ν.Ξάνθης (Κ.Δ.Ε.Μ.)

Αιτήσεις υποβάλλονται από την επομένη μέρα της δημοσίευσης της περίληψης ανακοίνωσης (βλέπε: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΕΠΙ ΘΗΤΕΙΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΥΚΗΣ Ν.ΞΑΝΘΗΣ (Κ.Δ.Ε.Μ.)) στον τοπικό τύπο και για δέκα ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή από Πέμπτη, 12 Απριλίου 2018 εώς και Δευτέρα 23 Απριλίου 2018.

 

Ρίψη από αέρος εμβολίων δολωμάτων κατά της λύσσας για τον εμβολιασμό κόκκινων αλεπούδων

Από τις 01/04/2018 ξεκινά το Πρόγραμμα από αέρος ρίψεως εμβολίων δολωμάτων κατά της λύσσας για τον εμβολιασμό των κόκκινων αλεπούδων, το οποίο διοργανώνεται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 

Παράταση ημερομηνίας υποβολής προσφορών -Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την υπηρεσία περισυλλογής και διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς στο Δήμο Μύκης

Ο Δήμος Μύκης ενδιαφέρεται να αναθέσει την υπηρεσία  περισυλλογής και διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς για την περιοχή της χωρικής του αρμοδιότητας.

Για την κάλυψη της δαπάνης της υπηρεσίας έχει εκδοθεί

α)  η 65/2018  (ΑΔΑ : Ω79ΜΩΚΛ-ΨΓΨ) απόφαση της οικονομικής επιτροπής του Δήμου Μύκης.

Για την ανάθεση της υπηρεσίας θα εφαρμοστούν οι διατάξεις του άρθρου 209 παρ.9 του ν. 3463/2006 , του άρθρου 116 παρ.1   ,   του άρθρου 2, παρ. 1, εδ. 31 του ν. 4412/2016 , και του άρθρου 118 του ν. 4412/2016.

Pages

Απόφαση 18/2021 του Δημοτικού Συμβουλίου Μύκης

Με την απόφαση 18/2021 του Δημοτικού Συμβουλίου Μύκης προσαρμόστηκε ο κανονισμός λειτουργίας της Λαϊκής Αγοράς του Κενταύρου , σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4197/2017. Στην απόφαση ενσωματώνεται και το τοπογραφικό διάγραμμα της αγοράς.

Απόφαση 18/2021 του Δημοτικού Συμβουλίου Μύκης

Pages