Επικαιρότητα

Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού - Καθαρισμός κοινόχρηστων χώρων οικισμών του Δήμου Μύκης

Ο Δήμος Μύκης προκηρύσσει ηλεκτρονική ανοικτή διαδικασία επιλογής αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών με τίτλο:  «Καθαρισμός κοινόχρηστων χώρων οικισμών του Δήμου Μύκης»

Διακήρυξη.

Ανακοίνωση - Ανάθεση της υπηρεσίας διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς στο Δήμο Μύκης (παράταση για την υποβολή οικονομικών προσφορών)

Σε εφαρμογή των διατάξεων του  ν. 4039/2012 (ΦΕΚ 15/02.02.2012 τεύχος Α') , για τα δεσποζόμενα και τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς και την προστασία των ζώων από την εκμετάλλευση ή τη χρησιμοποίηση με κερδοσκοπικό σκοπό , όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 46 του ν.4235/2014 ( ΦΕΚ  Α΄ 32/11.02.2014) , ο Δήμος Μύκης θα αναθέσει την υπηρεσία περισυλλογής και διαχείρισης των αδέσποτων ζώων συντροφιάς σε ιδιώτη κτηνίατρο.

Η υπηρεσία θα παρασχεθεί κατά τα περιγραφόμενα στην 757/21.01.2016 τεχνική περιγραφή.

Pages

Σε αυξημένη ετοιμότητα τίθεται η πολιτική προστασία του Δήμου Μύκης

ΣΕ ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΤΙΘΕΤΑΙ Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΥΚΗΣ

 

Ο Δήμαρχος Μύκης θέτει από το πρωί της Παρασκευής 12 Φεβρουαρίου 2021 σε αυξημένη ετοιμότητα την

Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας ενόψει του κύματος κακοκαιρίας που αναμένεται να πλήξει την περιοχή.

Pages