Επικαιρότητα

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ, την 24, & την 25/9/2015

Οι υπηρεσίες του Δήμου θα παραμείνουν ΚΛΕΙΣΤΕΣ την Πέμπτη 24/9/2015, λόγω της εορτής του Κουρμπάν Μπαϊράμ .

Ο Δήμος θα λειτουργήσει την Παρασκευή 25/9/2015 , ΜΟΝΟ για την χορήγηση πιστοποιητικών.

 

Ανοικτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υιοθέτησης δηλωτικού σήματος (εμβλήματος) του Δήμου Μύκης

Ο Δήμος Μύκης, έχοντας υπόψη την παρ.2.του άρθρου 5 του Ν. 3852/2010 επιθυμεί να επιλέξει το δηλωτικό του σήμα (Έμβλημα). Μία κίνηση που στοχεύει στο να αναδείξει, με έναν ακόμη δημιουργικό τρόπο, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, τις αξίες και αρχές της περιοχής του Δήμου Μύκης. Ο Δήμος Μύκης και η Επιτροπή που ορίστηκε σύμφωνα με την υπ’ αρ. 01/08-06-2015 Απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Μύκης και εγκρίθηκε με την υπ’ αρ.

Pages

Pages