Επικαιρότητα

Παράταση του χρόνου υποβολής αιτήσεων για ρύθμιση οφειλών προς τους ΟΤΑ , σύμφωνα με τον ν. 4321/2015.

Γίνεται γνωστό οτι με την ΠΟΛ 1110 (ΦΕΚ 946/Β΄26.05.2015) υπουργική απόφαση , πρατάθηκε , για τις βεβαιβωμένες μέχρι 26/05/2015 οφειλές προς ΟΤΑ και τα νομικά πρόσωπα αυτών , η προθεσμία υποβολής αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση του ν. 4321/2015 , καθώς και η προθεσμία καταβολής προκαταβολής , μέχρι της 26 Ιουνίου 2015.

Διαβάστε το σχετικό ΦΕΚ.

Pages

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Ο Δήμος Μύκης ενδιαφέρεται να αναθέσει την υπηρεσία  περισυλλογής και διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς για την περιοχή της χωρικής του αρμοδιότητας.

Για την κάλυψη της δαπάνης της υπηρεσίας έχει εκδοθεί  η A-84 /2021  (ΑΔΑ : 6ΗΖΤΩΚΛ-ΔΘ6) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.

Για την ανάθεση της υπηρεσίας θα εφαρμοστούν οι διατάξεις του άρθρου 209 παρ.9 του ν. 3463/2006 , του άρθρου 116 παρ.1   ,   του άρθρου 2, παρ. 1, εδ. 31 του ν. 4412/2016 , και του άρθρου 118 του ν. 4412/2016.

Pages