Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ        ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                                                                              Σμίνθη 03/11/2023         ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΗΣ                                                                                                Αριθ. Πρωτ.: 6964 Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου Πληροφορίες: Καναργιέλης Ιωάννης Ταχ. Δ/νση: Σμίνθη Τ.Κ.: 67100 Τηλ.: 2541352321 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ

Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ        ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                                                                                 Σμίνθη 03/11/2023         ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΗΣ                                                                                                   Αριθ. Πρωτ.: 6963 Γραφείο Οικονομικής Επιτροπής Πληροφορίες: Καναργιέλης Ιωάννης Ταχ. Δ/νση: Σμίνθη Τ.Κ.: 67100 Τηλ.: 2541352321 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (29η)

Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης 30/10/2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ         ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                                                                                      Σμίνθη 23/10/2023          ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΗΣ                                                                                                         Αριθ. Πρωτ.: 6676 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΠΡΟΣ Τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης

Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος τηλεμετρίας.

Τίτλος έργου: Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος τηλεμετρίας και ελέγχου διαρροών για την παρακολούθηση των δικτύων ύδρευσης 12 οικισμών του Δήμου Μύκης Στόχος του Δήμου, είναι να δημιουργηθεί ένα Κεντρικό Σύστημα

Καλλιέργεια πηγής στην περιοχή του Δημαρίου και μεταφορά νερού για την ενίσχυση των δικτύων ύδρευσης Μελιβοίων και Εχίνου

Αντικείμενο είναι ο σχεδιασμός μίας διάταξης εξωτερικού υδραγωγείου, η οποία θα ενισχύσει την τροφοδοσία των υφιστάμενων δεξαμενών των οικισμών Μελιβοίων και Εχίνου εκμεταλλευόμενη μία φυσική πηγή  η οποία εντοπίζεται 2,5

Τοπικό Χωρικό Σχέδιο Δήμου Μύκης

Εκπόνηση του Τοπικού Χωρικού Σχεδίου (Τ.Χ.Σ.) βάσει του Νέου Χωροταξικού Νόμου 4447/2016 «Χωρικός Σχεδιασμός – Βιώσιμη ανάπτυξη και άλλες διατάξεις», στα όρια του Καλλικρατικού Δήμου Μύκης όπως αυτά καθορίστηκαν με

Βελτίωση Αντικατάσταση Δικτύων Ύδρευσης Οικισμών Δήμου Μύκης

Αντικείμενο αποτελεί η βελτίωση – αντικατάσταση των δικτύων ύδρευσης οικισμών του Δήμου Μύκης. Το έργο αυτό σχεδιάζει παρεμβάσεις οι οποίες αφορούν τους οικισμούς Θερμών, Πάχνης, Ωραίου, Εχίνου, Μάνταινας, Μύκης, Κενταύρου,

Σύνταξη Μελέτης Γενικού Σχεδίου Ύδρευσης MASTER PLAN Δήμου Μύκης

Αφορά την εκπόνηση της μελέτης του Γενικού Σχεδίου Ύδρευσης του Δήμου  Μύκης βάσει του εγκεκριμένου Σχεδίου Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Θράκης (GR 12 – Θράκης /